Dušan Hendrych a kolektiv: Správní právo, obecná část

Petr Průcha

Abstrakt

Recenze publikace - Dušan Hendrych a kolektiv: Správní právo, obecná část
6. vydání, Nakladatelství C. H. BECK Praha, 2006, s. 822, IBSN 80-7179-442-2

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Dušan Hendrych a kolektiv: Správní právo, obecná část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 97-100. [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7211

Plný Text: