Svoboda projevu versus náboženský sentiment druhých aneb co vlastně znamená slovo "tolerance"?

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Mezi nechtěné důsledky globálního tažení proti te­roru se řadí mimo jiné intenzívní nárůst animozity ur­čité části muslimského světa vůči euroamerické civi­lizaci. Ruku v ruce s tím jde i zvýšená citlivost vůči jakékoli formě znevážení posvátných symbolů islámu. Reakce arabských fundamentalistů jsou o to vyhroce­nější, že náboženství je pro muslimské masy jednou z konstitutivních složek jejich kolektivní identity. Zá­roveň představuje jednu z mála věcí, k níž - jsouce ne­ zřídka ve vztahu k Západu zatíženi pocitem frustrace - upínají své naděje v lepší budoucnost, ať již pozem­skou či posmrtnou. Tyto okolnosti ve svém souhrnu vytvářejí výbušnou směs, která v posledních několika letech přivodila řadu neblahých incidentů.

Stránky:
13–21
Biografie autora

Roman Barinka

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti
Metriky

523

Views

418

PDF views