Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Následujícími stránkami chci volně navázat na svůj příspěvek v předloňském druhém čísle Časopisu pro právní vědu a praxi. V něm jsem se věnoval počátkům uplatňování práva Evropského společenství v prvním roce členství České republiky.
Tehdy v podstatě chyběly doklady uplatňování to­hoto nadstátního právního řádu českými soudy. Všech­ny tehdy již vydané rozsudky, které odkazovaly na právo Evropského společenství, řešily ve skutečnosti spory podle právní úpravy platné před vstupem. Nové nadstátní právo se zde uplatňovalo jenom jako výkla­dové vodítko.
Právo Evropského společenství se však pochopitel­ně v tuto dobu již v české právní praxi uplatňovalo. Například celní správa jej začala prosazovat okamžitě, doslova od půlnoci ze 31. dubna na 1. května 2004. Podobně jej rychle začaly uplatňovat též leckteré další složky státní správy: správa zemědělství, dopravy, so­ciálního zabezpečení, daní anebo ochrany hospodářské soutěže.

Stránky:
42–51
Metriky

444

Views

381

PDF views