Za právníkem a historikem Hynkem Bulínem (1908-1996). K výročí prvního decenia jeho úmrtí

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Při odhalování pamětních desek obětem fašismu v budově právnické fakulty v květnu roku 1994 krátce zavzpomínal profesor Hynek Bulín na své tragicky zahynulé učitele a kolegy. Asi málokdo si uvědomoval, že takto smutně a současně užitečně rekapituloval už po několikáté - snad poprvé na úvodních stránkách poválečného vydaní Časopisu pro právní a státní vědu (1946), jehož se stal výkonným redaktorem.

Stránky:
91–93
Biografie autora

Ondřej Horák

Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

asistent
Metriky

512

Views

274

PDF views