Mgr. Marie Šedová 1952-2006

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Dne 17.12.2006 nás po těžké nemoci navždy opusti­la naše drahá, vzácná a mimořádná kolegyně Mgr. Marie Šedová. Její ztrátu hluboce pociťujeme ve všech oblastech, v osobním životě i na poli profesním. Je­ jí široký rozhled a encyklopedické znalosti, odborná erudovanost a lidské kvality, z nichž nejvíce nápadná byla, zejména v dnešní době, naprosto neobvyklá skromnost, nám nedají zapomenout na to, co pro nás znamenala a po celý život se budeme vracet k odkazu, který bude spojován s jejím jménem a osobností. V našem univerzitním prostředí jsou spjaty především s Právnickou fakultou MU.

Stránky:
106–107
Metriky

315

Views

265

PDF views