Vzpomínka na život a dílo Jaroslava Kallaba u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Dne 10. února 2007 uplynulo 65let od úmrtí profesora Jaroslava Kallaba. S jeho jménem je úzce spojen vznik a budování právnické fakulty Masarykovy university v Brně.
Jak napsal ve své stati Erich Olšar, přichodem Kal­laba získalo Brno znamenitého českého filosofa, velikou kulturní osobnost s mimořádnými intelektuální­mi schopnostmi, širokým rozhledem, nesmírným vě­děním a životní zkušeností. S Kallabem přišli tehdy na brněnskou právnickou fakultu i další známí profesoři, František Weyr a Karel Engliš. Všichni tři se stali vůdčími osobnostmi tzv. brněnské právní školy, která dala základy současné právní teorii.

Stránky:
86–91
Metriky

431

Views

277

PDF views