Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa
II. díl. 1945-1960. Praha: Nakladatelství Karolinum 2006, 510 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 93-95. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7209

Plný Text: