Preventivní ústavní přezkum mezinárodních smluv

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Ústavní soud Republiky Maďarsko disponuje, s cí­lem chránit ústavnost, pravomocí přezkoumávat sou­lad mezinárodních smluv s ústavním řádem. Tato pra­vomoc je zakotvena v zákoně č. XXXII z roku 1989 o Ústavním soudu, nikoli v Ústavě Republiky Maďar­sko (dále též "Ústava"). Přestože v tomto základním zákonu maďarského státu nalezneme zvláštní kapito­lu (hlava IV.) o Ústavním soudu, obsahuje tato Ústa­va pouze několik rozptýlených ustanovení upravujících kompetence maďarského Ústavního soudu.

Stránky:
1–5
Biografie autora

Tímea Drinóczi

Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Pécs (Pětikostelí)

odborný asistent
Metriky

466

Views

280

PDF views