Několik poznámek k jurisprudenci Evropského soudu pro lidská práva

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Jak je stále znovu a znovu zdůrazňováno, systém ochrany lidských práv vytvořený Evropskou úmlu­vou o lidských právech (dále EÚLP) je ve vztahu k systémům vnitrostátní ochrany lidských práv subsidiární Evropský soud pro lidská práva (dále ESLP) nepřezkoumává zákonodárství členských států, nepo­suzuje ústavnost pravomocných rozhodnutí jejich vni­trostátních orgánů. Nemá pravomoc vnitrostátní akty rušit, vracet je k dalšímu projednání či případně iniciovat obnovu řízení před vnitrostátními soudními orgány (obecnými soudy či soudem ústavním) dotčeného státu. Zabývá se jedinou otázkou, konformitou stížností napadeného jednání státních orgánů dotčeného státu s EÚLP.

Stránky:
27–35
Biografie autora

Martin Palouš

Stálá mise ČR při OSN v New Yorku

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Metriky

426

Views

303

PDF views