Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr: Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon, s vysvětlivkami a předpisy souvisícími

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt

Recenze publikace - Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr: Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon, s vysvětlivkami a předpisy souvisícími

Linde, Praha 2006, s. 543, IBSN 80-7201-629-6


Stránky:
95–97
Biografie autora

Petr Průcha

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nejvyšší správní soud ČR, Brno
Metriky

922

Views

348

PDF views