48. SIHDA kongres ve Vídni

Renata Veselá

Abstrakt

Po loňském Oxfordu se místem setká­ní romanistů a právních historiků z ce­lého světa stala v letošním roce Vídeň. Societé International pour ľHistorie des Droits de I'Antiquité (SIHDA) pořádala již své 48. zasedání. Kongres probihal v třetím zářijovém týdnu, tedy od 19. do 23. 9. 1994 v budově vídeňského Iuridica.

Bibliografická citace

VESELÁ, Renata. 48. SIHDA kongres ve Vídni. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 229-230. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10075

Plný Text: