48. SIHDA kongres ve Vídni

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Po loňském Oxfordu se místem setká­ní romanistů a právních historiků z ce­lého světa stala v letošním roce Vídeň. Societé International pour ľHistorie des Droits de I'Antiquité (SIHDA) pořádala již své 48. zasedání. Kongres probihal v třetím zářijovém týdnu, tedy od 19. do 23. 9. 1994 v budově vídeňského Iuridica.

Stránky:
229–230
Metriky

288

Views

171

PDF views