Československé mezinárodní právo soukromé do roku 1948

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Po vzniku samostatného Československého státu byl tzv. recepční normou pře­vzat právní řád zanikající rakousko - uherské monarchie. Prrávní úpravu, kterou Československá republika recipovala pro oblast mezinárodního práva soukromého, je možno charakterizovat následujícími znaky.

Stránky:
64–80
Metriky

269

Views

130

PDF views