Několik myšlenek o všeobecném zákazu použití důkazu ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, holandské Ústavy a trestního řádu

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Evropská úmluva (EÚ) obsahuje dvě formy ochrany lidských práv. Předně se jedná o záruky ochrany materiálních práv, jako je např. ochrana proti mučení (čl. 3), ochrana osobní svobody a bezpečnosti (čl. 5) atd. Tato ochrana je dále zajišťována dvěma navzájem nezávislými metodami.

Stránky:
155–164
Metriky

360

Views

144

PDF (English) views