Centrum pro počítače a právo na Erasmově universitě v Rotterdamu

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Autoři se v tomto článku zabývají dvěma základními problémovými situacemi, které vznikají ve spojení práva s počítačovými technologiemi. První z nich vzniká ze skutečnosti, že užití počítačových technologií působí obtíže, které zákonodárce nepředpokládal, druhá ze skutečnosti, že užití těchto technologií jako nástroje práv­níků mění jednak způsob, jakým pracují, jednak samu jejich profesi.

Stránky:
137–154
Metriky

382

Views

168

PDF (English) views