Centrum pro počítače a právo na Erasmově universitě v Rotterdamu

Richard de Mulder, Pieter Kleve

Abstrakt

Autoři se v tomto článku zabývají dvěma základními problémovými situacemi, které vznikají ve spojení práva s počítačovými technologiemi. První z nich vzniká ze skutečnosti, že užití počítačových technologií působí obtíže, které zákonodárce nepředpokládal, druhá ze skutečnosti, že užití těchto technologií jako nástroje práv­níků mění jednak způsob, jakým pracují, jednak samu jejich profesi.

Bibliografická citace

DE MULDER, Richard a Pieter KLEVE. Centrum pro počítače a právo na Erasmově universitě v Rotterdamu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 137-154. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10068

Plný Text: