Úvod do literatury o středověkých synodách a synodálních statutech v Českých zemích. Badatelské úkoly na Moravě

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Smyslem tohoto článku, jak již naznačuje nadpis, je uvést čtenáře do problematiky literatury o středověkých a hlavně pozdně středověkých diecézních synodách v českých zemích (nikoliv podat vyčerpávající výčet), seznámit s edicemi synodálních statut pražské a olomoucké diecéze (= soubor nařízení vyhlášených na diecézní synodě) a nakonec vytýčit badatelské úkoly při zkoumání synodálních statut olomoucké diecéze od poč. 14. stol do 60. let 15. století.

Stránky:
114–124
Biografie autora

Pavel Krafl

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

203

Views

140

PDF views