Navazujeme kontakty s právnickou fakultou v Curychu

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Ve dnech 28. - 30. listopadu 1994 navštívila právnickou fakultu (Rechtswissenschaftliche Fakultät) v Curychu delegace právnické fakulty MU v Brně, kterou tvořili doc. Vladimír Kratochvíl z katedry trestníw práva a autor tohoto příspěvku jako její vedoucí.

Stránky:
239–241
Metriky

204

Views

52

PDF views