Seminář "Český stát a Německá říše"

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Na zámku v Poděbradech se pod patronací pražské Karlovy univerzity a univerzity v severoněmeckém Kielu uskutečnil ve dnech 3. - 8. října. 1994 právněhistorický seminář na téma "Český stát a Německá říše"

Stránky:
235–236
Metriky

370

Views

105

PDF views