Svoboda svědomí, přesvědčení, vyznání, mínění - myšlení a jejich projevu

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Dějiny svobody myšlení jsou obrazem zápasu lidského ducha s autoritou. Samotné myšlenky se většinou rodí svobodně, ale má-li mit tato volnost svůj význam musí být spojena se svobodou projevu.

Původ volnosti myšlení i slova nacházíme v antickém Řecku, kde byla podmínkou filosofického bádání, pokroku ve vědě, rozvoje literárního a uměleckého, ale také pokusů o vytvoření různých politických zřízení. Ačkoliv antické hnutí rozumové svobody bylo - a dodnes je - omezeno na menší část lidí, znamenala svoboda kritiky života hlavní předpoklad kvality kulturní tvorby a pokrokového vývoje společnosti vůbec. Politické rozpravy v Athenách probíhaly zcela svobodně.


Stránky:
81–88
Metriky

269

Views

244

PDF views