Svoboda svědomí, přesvědčení, vyznání, mínění - myšlení a jejich projevu

Jan Pinz

Abstrakt

Dějiny svobody myšlení jsou obrazem zápasu lidského ducha s autoritou. Samotné myšlenky se většinou rodí svobodně, ale má-li mit tato volnost svůj význam musí být spojena se svobodou projevu.

Původ volnosti myšlení i slova nacházíme v antickém Řecku, kde byla podmínkou filosofického bádání, pokroku ve vědě, rozvoje literárního a uměleckého, ale také pokusů o vytvoření různých politických zřízení. Ačkoliv antické hnutí rozumové svobody bylo - a dodnes je - omezeno na menší část lidí, znamenala svoboda kritiky života hlavní předpoklad kvality kulturní tvorby a pokrokového vývoje společnosti vůbec. Politické rozpravy v Athenách probíhaly zcela svobodně.

Bibliografická citace

PINZ, Jan. Svoboda svědomí, přesvědčení, vyznání, mínění - myšlení a jejich projevu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 81-88. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9527

Plný Text: