Setkání absolventů právnické fakulty

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Za léta své existence Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně připravila pro právní praxi několik tisíc absolventů. Ti se uplatnili na nejrůznějších místech a to nejen v právnických institucích, ale i v politické oblasti, hospodářské sféře, diplomatických službách atd. V souvislosti s oslavami výročí vzniku právnické fakulty v roce 1919 a její obnovení v roce 1969 se vedení fakulty rozhodlo uspořádat setkání všech absolventů. Proto dne 23. září 1994 bylo ve všech prostorách fakulty uspořádáno setkání na něž byli podle možností pozváni všichni, kdo mají a v minulosti měli s fakultou něco společného, zejména její studenti, ale i bývalí učitelé.

Stránky:
238–239
Metriky

208

Views

146

PDF views