Právnické studium: potřeba dalších změn

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Účelem tohoto pojednání je letmé zamyšlení nad současnou realitou právnického studia na naší fakultě. Vývoj v poslední době k takovému zamyšlení přímo vybízí. Následující poznámky jsou vyjádřením osobního názoru učitele, vycházejícího z několikaletých pedagogických zkušeností na fakultě brněnské i z dosud živých vzpomínek na, vlastní studium na fakultě pražské.

Názory zde vyslovené zůstávají osobními názory autora, i když se někdy tváří jako objektivní analýza. Ukazuje se však, že není zdaleka všechno v pořádku, a proto by nemělo zůstat jen u zamyšlení. Tato krátká úvaha nemohla vyčerpat ani naznačit všechny problémy, které zde vyvstávají, jako na příklad obsah studia (z hlediska specializací), hodnocení přetrvávající koncepce tzv. univerzálního právníka, roli výpočetní techniky, jazykovou kvalifikaci absolventů apod. Hlavním smyslem tohoto příspěvku je proto podnítit diskusi o právnickém studiu, o obsahu, metodách a formách výuky, zkoušení apod. Jen tak bude možno seriózně zhodnotit současný stav a najít cesty k jeho zlepšení.


Stránky:
89–98
Metriky

219

Views

162

PDF views