Vyšel Politologický časopis

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Na začátku října vyšlo první číslo Politologického časopisu, které vydal Mezinárodní politologický ústav Právnické fakulty MU. Jedná se o významný počin především s přihlédnutím k tomu, že v České republice (resp. Československu) dosud neexistuje odborné periodikum, které by se zabývalo politologii.

Stránky:
242
Metriky

380

Views

107

PDF views