Nový nizozemský zákon o počítačových zločinech

Richard de Mulder, Pieter Kleve

Abstrakt

Před lety byla vznesena otázka, jsou-li výsledky tech. pokroku, jako jsou počítačové programy a data, dostatečně chráněny existující legislativou. Nejen tímto problémem se budeme zabývat.

Bibliografická citace

DE MULDER, Richard a Pieter KLEVE. Nový nizozemský zákon o počítačových zločinech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 125-136. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10066

Plný Text: