Nový nizozemský zákon o počítačových zločinech

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Před lety byla vznesena otázka, jsou-li výsledky tech. pokroku, jako jsou počítačové programy a data, dostatečně chráněny existující legislativou. Nejen tímto problémem se budeme zabývat.

Stránky:
125–136
Metriky

377

Views

168

PDF (English) views