"Informal Workshop" na téma "Právo na informace, ochrana informací"

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Ve dnech 5. - 7.září 1994 se usku­tečnil na brněnské právnické fakultě ne­formální workshop za účasti učitelů z the Oxford University Law Faculty, právnic­ké fakulty Masarykovy univerzity a dal­ších odborníků. Tento workshop byl v pořadí již druhý a jeho tématem tento­kát bylo "Právo na informace, ochrana informací".

Stránky:
226–228
Metriky

219

Views

114

PDF views