Studenti Právnické fakulty v NATO

Vít Schorm

Abstrakt

Na pozvání Severo­atlantické aliance se v říjnu tohoto roku uskutečnilanávštěva třicítky studentů z Vysoké školy ekonomic­ké a z pražské a brněnské právnické fakulty v hlav­ním stanu této mezivládní organizace v Belgii.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. Studenti Právnické fakulty v NATO. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 237-238. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10080

Plný Text: