ORBIS IURIS ROMANI

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Příspěvek na 48. mezinárodnfm kongresu pro historii antického práva měl informovat účastníky o založení nového právně-romanistického časopisu. Vznik tohoto periodika je spojen s česko-slovenskou konferencí právních romanistů, která se konala v listopadu minulého roku v Brně. Časopis má být jedním z prostředků, jak popularizovat tuto vědní disciplínu v našich zemích, kde je její propedeutický význam při výchově mladých právníků nezastupitelný. Hlavním jeho úkolem je však umožnit intenzivní výměnu vědeckých informaci a umožnit tak snažší komunikaci se zahraničními odborníky.

Stránky:
111–113
Metriky

382

Views

173

PDF views