ORBIS IURIS ROMANI

Michaela Židlická

Abstrakt

Příspěvek na 48. mezinárodnfm kongresu pro historii antického práva měl informovat účastníky o založení nového právně-romanistického časopisu. Vznik tohoto periodika je spojen s česko-slovenskou konferencí právních romanistů, která se konala v listopadu minulého roku v Brně. Časopis má být jedním z prostředků, jak popularizovat tuto vědní disciplínu v našich zemích, kde je její propedeutický význam při výchově mladých právníků nezastupitelný. Hlavním jeho úkolem je však umožnit intenzivní výměnu vědeckých informaci a umožnit tak snažší komunikaci se zahraničními odborníky.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. ORBIS IURIS ROMANI. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 111-113. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10064

Plný Text: