Manželské banality

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Samotným názvem své přednášky dává prof. Bontems posluchači přiležitost nejen seznámit se s obecným zaměřením svých úvah, nýbrž i nahlédnout do vnitřni rozpornosti a vývojových tendencí, s nimiž se dnes setkáváme u pojetí institutu manželství (sám autor poukazuje na dva významy slova "banalités": jednak ve smyslu všedností, jednak jako odvozeniny od francouzského výrazu "ban", tj. donucovací moci).

Stránky:
165–193
Metriky

366

Views

192

PDF views