Akciová společnost jako pozitivněprávní pojem českého soukromého práva

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
V právní vědě se často stává, že pracuje s pojmy, jimž se nejednou ppřikládá ustálený význam, přejímaný buď ze starší literatury, anebo i jen intuitivně chápaný. Pak ale není věci na škodu, čas od času se na takové pojmy podívat podrobněji a jejich pojmový obsah podrobit detailnějšímu rozboru.

Pokud jde o akciovou společnost, nepochybně každý z právníků ví, co termín "akciová společnost" obnáší. Přesto si však myslím, že ani v tomto ohledu nebude nelúčelné podívat se na pozitivněprávní význam toho pojmu a na některé jeho obecnější souvislosti s důrazem na některé opomíjené detaily.


Stránky:
3–14
Metriky

388

Views

125

PDF views