Akciová společnost jako pozitivněprávní pojem českého soukromého práva

Karel Eliáš

Abstrakt

V právní vědě se často stává, že pracuje s pojmy, jimž se nejednou ppřikládá ustálený význam, přejímaný buď ze starší literatury, anebo i jen intuitivně chápaný. Pak ale není věci na škodu, čas od času se na takové pojmy podívat podrobněji a jejich pojmový obsah podrobit detailnějšímu rozboru.

Pokud jde o akciovou společnost, nepochybně každý z právníků ví, co termín "akciová společnost" obnáší. Přesto si však myslím, že ani v tomto ohledu nebude nelúčelné podívat se na pozitivněprávní význam toho pojmu a na některé jeho obecnější souvislosti s důrazem na některé opomíjené detaily.

Bibliografická citace

ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost jako pozitivněprávní pojem českého soukromého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 3-14. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9520

Plný Text: