Vol 27, No 1 (2017)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Vyčpěl duch vědeckých společností?
Petr Knecht, Petr Najvar
3–5

Studie

Jana Stará, Karel Starý
6–29
Vít Štastný
30–57
Stanislav Štěpáník, Jan Slavík
58–80
Klára Uličná
81–103
Miroslav Janík
104–135
Jaroslava Simonová
136–159
Ingrid Čejková
160–180
Jan Hábl
181–197

Diskuse

K vzťahom akademickej sociálnej práce a sociálnej pedagogiky
Peter Ondrejkovič
198–209
Závěrečné (?) slovo k recenzní pranici
Ivo Jirásek
210–215
Závěrečná odpověď na „Závěrečné (?) slovo“
Radim Šíp
216–218

Recenze

Dvořák, D., Janík, T., Průcha, J., Rabušicová, M., Spilková, V., Starý, K., … Greger, D. (2015). Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy.
Martina Habrdlová
219–223
Průcha, J., Burkovičová, R., Dopita, M., Paloncyová, J., & Syslová, Z. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.
Hana Navrátilová
224–227

Zprávy

Odešel profesor Zdeněk Helus (1935–2016)
Michal Zvírotský
228–229
Dialektika vzdělávání ve srovnávací perspektivě. Zpráva o Světovém kongresu srovnávací pedagogiky
Eliška Walterová, David Greger
230–233
Zpráva z první letní školy evropského programu EDiTE – EJD
Lucie Bucharová
234–237
Pomůže „Nová agenda dovedností pro Evropu“ posílit lidský kapitál?
Michaela Šojdrová
238–242
Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík
243–266
Obsah ročníku 2016
 
267–269
Poděkování recenzentům
 
270–272