To see or not to see: Profesní vidění budoucích učitelů anglického jazyka a budoucích učitelů pro 1. stupeň se specializací na anglický jazyk

Klára Uličná

Abstrakt

Cílem empirické studie je prozkoumat profesní vidění budoucích učitelů anglického jazyka.  Pozornost je věnována především tomu, jakých doménově obecných i doménově specifických jevů si studenti učitelství všímají, ovšem sledována je také oblast uvažování založeného na vědění, tedy jak nad identifikovanými jevy přemýšlejí. Zaměřujeme se na rozdíl povahy vybraných aspektů profesního vidění mezi budoucími učiteli anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy a budoucími učiteli pro 1. stupeň se specializací na anglický jazyk. V první části textu vymezíme koncept profesního vidění v kontextu přípravného vzdělávání učitelů. Další část je věnována samotnému výzkumnému šetření, a to obsahové analýze nestrukturovaných reflexí  studentů pořízených na základě sledování videozáznamu stejné výuky anglického jazyka na  základní škole. Výsledky studie naznačují, že mezi studenty učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (AJ2) a budoucími učiteli pro 1. stupeň se specializací na anglický jazyk (AJ1) je statisticky signifikantní rozdíl ve všímání si kategorie žák. Tato kategorie je následně podrobena hlubší analýze s cílem odhalit, v jakých aspektech se obě zkoumané skupiny studentů liší. Ukazuje se, že se tak děje především ve věnování pozornosti oborovým a  oborovědidaktickým aspektům výuky (AJ2) a klimatu třídy (AJ1) a v uvažování nad viděným prostřednictvím hodnocení (AJ1) a interpretace (AJ2).

Klíčová slova

profesní vidění; všímání si; uvažování založené na vědění; přípravné vzdělávání učitelů anglického jazyka; video

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blomberg, G., Stürmer, K., & Seidel, T. (2011). How pre-service teachers observe teaching on video: Effects of viewers’ teaching subjects and the subject of the video. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1131–1140. https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.04.008

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6, 207–226. https://doi.org/10.3102/00028312006002207

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606–633. https://doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

Janík, T., Minaříková, E., et al. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita.

Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753–777.

Minaříková, E., Janík, T., Uličná, K., & Janík, M. (2015, září). Videokluby jako forma profesního vzdělávání. Příspěvek prezentovaný na Výroční konferenci České pedagogické společnosti, České Budějovice.

Mitchell, R. N., & Marin, K. A. (2014). Examining the use of a structured analysis framework to support prospective teacher noticing. Journal of Mathematics Teacher Education, 17(1), 37–60.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Santagata, R., & Yeh, C. (2014). Learning to teach mathematics and to analyze teaching effectiveness: Evidence from a video- and practice-based approach. Journal of Mathematics Teacher Education, 17(6), 491–514. https://doi.org/10.1007/s10857-013-9263-2

Sherin, M. G. (2001). Developing a professional vision of classroom events. In T. Wood, B. S. Nelson, & J. Warfield (Eds.), Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school mathematics (s. 75–93). Hillsdale: Erlbaum.

Sherin, M. G. (2007). The development of teachers’ professional vision in video clubs. In R. Goldman, R. Pea, B. Barron, & S. J. Derry (Eds.), Video research in the learning sciences (s. 383–396). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Shulman, L. B. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Sonmez, D., & Hakverdi-Can, M. (2012). Videos as an instructional tool in pre-service science teacher education. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46, 141–158.

Stehlíková, N. (2010). Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky. Pedagogika, 60(3–4), 303–313.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers’ interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571–596.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2006). How different video club designs support teachers in „learning to notice“. Journal of Computing in Teacher Education, 22(4), 125–135.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2010). The influence of videoclubs in teachers’ thinking and practice. Journal of Mathematics Teacher Education, 113(2), 55–176.

Vondrová, N., & Žalská, J. (2015). Ability to notice mathematics specifi c phenomena: What exactly do student teachers attend to? Orbis scholae, 9(2), 77–101.

https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-81


Copyright (c) 2017 Klára Uličná

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.