Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry

Roč.27,č.1(2017)

Reference

Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu Akreditační komise vlády.
Pedagogika, 64(4), 383–395.

Metriky

418

Views

469

PDF views