Redakce

Vedoucí redaktor

  1. » Petr Knecht, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

Zástupce vedoucího redaktora

  1. » Eva Minaříková, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

Redaktoři

  1. » Lenka Kamanová, Mendelova uviverzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Česká republika
  2. » Kateřina Lojdová, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika
  3. » Jana Majerčíková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Česká republika
  4. » Jana Poláchová Vašťatková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Česká republika
  5. » Jan Slavík, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Česká republika
  6. » Petr Urbánek, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Česká republika

Výkonný redaktor

  1. » Dagmar Lojdová, Česká republika

Administrace

  1. » Marta Rybičková, Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, Česká republika