Editorský tým

Administrace

Marta Holasová, Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, Czechia

Redaktoři

Pavlína Částková, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Lenka Kamanová, Mendelova uviverzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Czechia

Kateřina Lojdová, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Jana Majerčíková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Czechia

Eva Minaříková, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Ondřej Zabloudil Pechník, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Jana Poláchová Vašťatková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Czechia

Jan Slavík, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Czechia

Petr Urbánek, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Czechia

Redakční rada (české vydání)

Tomáš Čech, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Czechia

Jana Doležalová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Czechia

Jana Dvořáčková, Technologická agentura České republiky, Czechia

Petr Franiok, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Czechia

Peter Gavora, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Czechia

Tomáš Janík, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Marcela Janíková, Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Czechia

Kateřina Juklová, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Czechia

Dana Kasperová, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Česká republika

Ondrej Kaščák, Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Slovakia

Dana Knotová, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Czechia

Jana Kohnová, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Czechia

Tomáš Kohoutek, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Petr Najvar, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Milan Pol, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Czechia

Jiří Prokop, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Czechia

Karel Rýdl, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Czechia

Irena Smetáčková, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Czechia

Vladimír Spousta, nezávislý expert, Czechia

Iva Stuchlíková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Czechia

Jiří Škoda, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Czechia

Petra Šobáňová, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Česká republika

Vlastimil Švec, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Hana Voňková, Univerzita Karlova v Praze, Czechia

Vojtěch Žák, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Czechia

Vedoucí redaktor

Eva Minaříková, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Czechia

Mezinárodní redakční rada (anglické vydání)

Inger Marie Dalehefte, University of Agder, Norway

Michaela Gläser-Zikuda, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

Ondrej Kaščák, Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Slovakia

Anke Wegner, Universität Trier, Německo