Dvořák, D., Janík, T., Průcha, J., Rabušicová, M., Spilková, V., Starý, K., … Greger, D. (2015). Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy.

Roč.27,č.1(2017)

Reference

Hiebert, J., & Stigler, J. W. (1999). The teaching gap. New York: Free Press.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663.

Kratochvíl, Z. (2010). Úpadek má i světlé stránky: Rozhovor s filozofem Zdeňkem Kratochvílem. Nový Prostor, 2010(361), 18–21.

OECD. (2011). Starting strong III: A quality toolbox for early childhood education and care. Paris: OECD Publishing.

Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: CDVU.

Walterová, E. (2006). Proměny paradigmatu kurikulárního diskursu. In J. Maňák & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy (s.11–22). Brno: MU.

Metriky

311

Views

189

PDF views