Pedagogická orientace

Vědecký časopis České pedagogické společnosti

Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669  print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.
Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.
Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze.
Pedagogická orientace vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce.
Pedagogická orientace je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.
Pedagogická orientace respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE), Etický kodex české pedagogické společnosti a Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu.
Pedagogická orientace je zařazena mimo jiné v následujících databázích: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ERIH PLUS, DOAJ, Educational Research Abstracts Online (Taylor & Francis), EBSCO, CEJSH, ProQuest.

Roč.33,č.1(2023)

Oznámení

Call for Paper: AKTUÁLNÍ VÝZVY PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

01.11.2023

Připravované monotematické číslo tradičního českého periodika o výchově a vzdělávání Pedagogická orientace má za cíl zaměřit se na otázky související s primárním vzděláváním. Zveme všechny kolegyně a kolegy k zaslání abstraktů, které se vztahují k této problematice. Vaše příspěvky mohou napomoci k lepšímu porozumění této klíčové oblasti vzdělávání. Přijměte proto naše pozvání, budeme rádi, pokud se Vaše příspěvky stanou součástí tohoto zajímavého a inspirativního vydání.

Editoři: doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D., doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., Mgr. Tereza Kolumber

Plné znění výzvy najdete zde

Více oznámení...

Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.

Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze.

Pedagogická orientace vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce.

Pedagogická orientace je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.

Pedagogická orientace respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE), Etický kodex české pedagogické společnosti a Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu.

Pedagogická orientace je zařazena mimo jiné v následujících databázích: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ERIH PLUS, DOAJ, Educational Research Abstracts Online (Taylor & Francis), EBSCO, CEJSH, ProQuest.