Návrat na podrobnosti článku Dvořák, D., Janík, T., Průcha, J., Rabušicová, M., Spilková, V., Starý, K., … Greger, D. (2015). Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy.
Stáhnout