Kontakt na časopis

Doručovací adresa

Pedagogická orientace/Journal of the Czech Pedagogical Society

Masaryk University

Faculty of Education
Institute for Research in School Education

Poříčí 31
603 00 Brno

Czech Republic

Hlavní kontakt

Petr Knecht
vedoucí redaktor
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání

Poříčí 31,
603 00 Brno

 

https://www.muni.cz/lide/53924-petr-knecht


Telefon: +420 549 49 4298
Email: knecht@ped.muni.cz

Podpůrný kontakt

Radek Gomola
Email: gomola@rect.muni.cz