Soukromé hodiny doučování na středních školách: diagnóza a směry dalšího výzkumu

Roč.27,č.1(2017)

Abstrakt
Cílem studie je provést „diagnózu“ (poskytnout základní deskriptivní informace o podobě a charakteru) soukromých hodin doučování využívaných studenty středních škol, diskutovat jejich implikace pro formální vzdělávací systém a na základě toho navrhnout další možné směry výzkumu. V první části autor vymezuje základní pojmy a přináší informace o soukromých hodinách v  komparativní perspektivě. Druhá část popisuje smíšený design výzkumu, který sestával z kvantitativního dotazníkového šetření studentů maturitních ročníků (n = 1265) a kvalitativních
hloubkových rozhovorů se soukromými doučujícími (n = 22). Ve třetí části jsou prezentována zjištění týkající se míry využívání soukromých hodin doučování, nejčastěji doučovaných předmětů, organizační formy soukromých hodin, intenzity či poskytovatelů. Výsledky výzkumu naznačují úzkou spojitost soukromých hodin s formálním vzdělávacím systémem. Učitelé běžných škol tvoří významnou skupinu poskytovatelů soukromého doučování a toto zjištění se úzce dotýká otázek učitelské profesní etiky.

Klíčová slova:
stínové vzdělávání; soukromé hodiny doučování; učitelská profesní etika
Reference

Biswal, B. (1999). Private tutoring and public corruption: A cost-effective education system for developing countries. The Developing Economies, 37(2), 222–240.

Bray, M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. Paris: International Institute for Educational Planning.

Bray, M. (2003). Adverse effects of private supplementary tutoring: Dimensions, implications and government responses. Paris: International Institute for Educational Planning.

Bray, M. (2009). Confronting the shadow education system: What government policies for what private tutoring? Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Bray, M. (2010). Blurring boundaries: The growing visibility, evolving forms and complex implications of private supplementary tutoring. Orbis scholae, 4(2), 61–73. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.126

Bray, M. (2011). The challenge of shadow education: Private tutoring and its implications for policy makers in the European Union. Brussels: European Commission.

Bray, M., & Kobakhidze, N. (2014). The global spread of shadow education: Supporting or undermining qualities of education? In D. Napier (Ed.), Qualities of education in a globalised world (s. 185–200). Rotterdam: Sense Publishers.

Bray, M., & Lykins, C. (2012). Shadow education: Private tutoring and its implications for policy makers in Asia. Hong Kong: Comparative Education Research Center (CERC) and Asian Development Bank.

Bray, M., & Silova, I. (2006). The private tutoring phenomenon: International patterns and perspectives. In I. Silova, B. Būdiene, & M. Bray (Eds.), Education in a hidden marketplace: Monitoring of private tutoring (s. 27–40). New York: Open Society Institute.

Bray, M., Mazawi, A., & Sultana, R. (2013). Introduction. In M. Bray, A. Mazawi, & R. Sultana (Eds.), Private tutoring across the Mediterranean: Power dynamics and implications for learning and equity (s. 1–10). Rotterdam: Sense Publishers.

Brehm, W. C., & Silova, I. (2014). Hidden privatization of public education in Cambodia: Equity implications of private tutoring. Journal for Educational Research Online, 6(1), 94–116.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New York: Pearson Education.

de Vaus, D. (2002). Surveys in social research. Abingdon: Routledge.

Długosz, P. (2012). Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2008–2011. Kultura i edukacja, 2(88), 88–106.

Dohmen, D., Erbes, A., Fuchs, K., & Günzel, J. (2008). Was wissen wir über Nachhilfe? Sachstand und Auswertung der Forschungsliteratur zu Angebot, Nachfrage und Wirkungen. Berlin: Forschungsinstitut für Bildungs-und Sozialökonomie.

Feistritzer, G. (Ed.). (2015). AK–Studie: Nachhilfe in Österreich, bundesweite Elternbefragung 2015 Studienbericht. Wien: Institut Für Empirische Sozialforschung Gmbh.

Ireson, J. (2004). Private tutoring: How prevalent and effective is it? London Review of Education, 2(2), 109–122.

Hattie, J. (2003, říjen). Teachers make a difference: What is the research evidence? Příspěvek prezentovaný na Australian Council for Educational Research Annual Conference, Melbourne. Dostupné z http://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=research_conference_2003

Kobakhidze, N. (2014). Corruption risks of private tutoring: Case of Georgia. Asia Pacific Journal of Education, 34(4), 455–475.

Kubánová, I. (2006a). Vstupenka na univerzitu: Súkromné doučovanie a cesta študentov zo strednej na vysokú školu na Slovensku. Bratislava: Slovak Governance Institute.

Kubánová, M. (2006b). Slovakia. In I. Silova, V. Būdiene, & M. Bray (Eds.), Education in a hidden marketplace: Monitoring of private tutoring (s. 279–303). New York: Open Society Institute.

Murawska, B., & Putkiewicz, E. (2006). Poland. In I. Silova, V. Būdiene, & M. Bray (Eds.), Education in a hidden marketplace: Monitoring of private tutoring (s. 257–277). New York: Open Society Institute.

MŠMT. (2016a). Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Vyzva_Sablony_MRR.pdf

MŠMT. (2016b). Rejstřík škol a školských zařízení. Dostupné z http://rejskol.msmt.cz/

Oller, A., & Glasman, D. (2013). Education as a market in France. In M. Bray, A. Mazawi, & R. Sultana (Eds.), Private tutoring across the Mediterranean (s. 77–91). Rotterdam: Sense Publishers.

Popa, S., & Acedo, C. (2006). Redefining professionalism: Romanian secondary education teachers and the private tutoring system. International Journal of Educational Development, 26(1), 98–110. Profesně etický kodex učitele. (nedatováno). Šenov u Nového Jičína: Střední odborné učiliště. Dostupné z http://www.sou-senov.wz.cz/dokumenty/eticky-kodex.pdf. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.019

Průcha, J. (2005). Česko-anglický pedagogický slovník: Czech-English dictionary of education. Praha: ARSCI.

Psacharopoulos, G., & Papakonstantinou, G. (2005). The real university cost in a “free” higher education country. Economics of Education Review, 24(1), 103–108. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.01.003

Punch, K. F. (2013). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage.

Putkiewicz, E. (2005). Korepetycje-szara strefa edukacji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Silova, I. (Ed.). (2009). Private supplementary tutoring in central Asia: New opportunities and burdens. Paris: International Institute for Educational Planning.

Silova, I. (2010). Private tutoring in Eastern Europe and Central Asia: Policy choices and implications. Compare, 40(3), 327–344. https://doi.org/10.1080/03057920903361926

Silova, I., Būdiene, B., & Bray, M. (Eds.). (2006). Education in a hidden marketplace: Monitoring of private tutoring. New York: Open Society Institute.

Složilová, E. (2011). Pragmatismus jako filozofický základ smíšeného výzkumného designu. Pedagogická orientace, 21(1), 51–69.

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 7(3), 73–85. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.14

Školní etický kodex pedagogických pracovníků. (2014). Poděbrady: Střední odborné učiliště společného stravování. Dostupné z http://soupdy.cz/wp-content/uploads/2014/12/Etický-kodex-pedagogických-pracovnů-školy.pdf

Šťastný, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24(3), 353–374. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-353

Šťastný, V. (2015). Fenomén soukromého doučování pohledem společenskovědních disciplín a teorií. Studia paedagogica, 20(1), 45–66.

Šťastný, V. (2016). Private supplementary tutoring in the Czech Republic. European Education, 48(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/10564934.2016.1147006

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.

U.S. Department of Education, Office of Elementary and Secondary Education. (2015). Report to Congress on the Elementary and Secondary Education Act: State Reported Data for School Year 2012–13. Washington: U.S. Department of Education. Dostupné z http://www2.ed.gov/about/reports/annual/nclb/esea12-13annualrept.docx

Wagner, D., Murphy, K., & De Korne, H. (2013). Learning first: A research agenda for improving learning in low-income countries (Working paper 7). Brookings: Center for Universal Education. Dostupné z http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/12/learning-first-wagner-murphy-de-korne/12-learning-first-wagnermurphy-de-korne.pdf

Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2011). Školství, věc (ne)veřejná: Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Walterová, E. (2010) Bray, M. Confronting the shadow education system. What government policies for what private tutoring. Orbis scholae, 4(3), 132–134. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.117

Metriky

0

Crossref logo

0


735

Views

507

PDF views