Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů

Jaroslava Simonová

Abstrakt

Přes poměrně velké množství prací, které se v mezinárodním kontextu věnovaly zkoumání rodičovských preferencí, neexistuje univerzální shoda na tom, co je pro rodiče při výběru školy nejdůležitější. Obvykle si rodiče cení výsledků vzdělávání, socioekonomického složení žáků, možnosti komunikace a zapojení do života školy nebo tříd s menším počtem žáků, sdílených hodnot a stylu výuky. Cílem stati je popsat charakteristiky dobré školy z pohledu českých rodičů s využitím dat získaných v longitudinálním šetření CLoSE od reprezentativního vzorku 2008 rodičů dětí v  předškolním věku, a to pomocí obsahové analýzy a deskriptivních statistik, a porovnat informace zjištěné metodou otevřeného a uzavřeného dotazování. Rodiče očekávají, že škola bude poskytovat jim a jejich dětem individualizovaný přístup orientovaný nejenom na dobré vzdělávací výsledky, ale především na co nejlepší kvalitu života, a umožní jim podílet se na utváření podoby školního vzdělávání svých dětí.

Klíčová slova

volba školy; základní škola; primární vzdělávání; obsahová analýza

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ball, S. J., & Vincent, C. (1998). I heard it on the grapevine: „Hot“ knowledge and school choice. British Journal of Sociology of Education, 19(3), 377–400. https://doi.org/10.1080/0142569980190307

Borghans, L., Golsteyn, B. H. H., & Zölitz, U. (2015). Parental preferences for primary school characteristics. The B. E. Journal of Economic Analysis & Policy, 15(1), 85–117. https://doi.org/10.1515/bejeap-2014-0032

Bosetti, L., & Pyryt, M. C. (2007). Parental motivation in school choice. Journal of School Choice, 1(4), 89–108. https://doi.org/10.1300/15582150802098795

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in education, society and culture. Thousand Oaks: Sage.

Burgess, S., Greaves, E., Vignoles, A., & Wilson, D. (2015). What parents want: School preferences and school choice. Economic Journal, 125(587), 1262–1289. https://doi.org/10.1111/ecoj.12153

Bussel, H. (1998). Parental choice of primary school: An application of Q-Methodology. The Service Industries Journal, 18(3), 135–147. https://doi.org/10.1080/02642069800000036

Costanza, R. (2007). Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecological Economics, 61(2–3), 267–276. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.02.023

Cucchiara, M. (2013). „Are we doing damage?” Choosing an urban public school in an era of parental anxiety. Anthropology and Education Quarterly, 44(1), 75–93. https://doi.org/10.1111/aeq.12004

Davies, S., & Aurini, J. (2011). Exploring school choice in Canada: Who chooses what and why? Canadian Public Policy, 37(4), 459–477. https://doi.org/10.3138/cpp.37.4.459

Denessen, E., Driessena, G., & Sleegers, P. (2005). Segregation by choice? A study of groupspeci fic reasons for school choice. Journal of Education Policy, 20(3), 347–368. https://doi.org/10.1080/02680930500108981

Dvořák, D. (2012). Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), 9–26. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-2

Elacqua, G., & de Gobierno, E. (2004). School choice in Chile. An analysis of parental preferences and search behavior. New York: National center for the study of privatization in Education teachers college, Columbia University.

Elo, S., & Kyngas, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Friedman, M. (1955). The role of government in education. In R. A. Solo (Ed.), Economics and the public interest (s. 123–144). New Brunswick: Rutgers University Press.

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

Goh, E. (2009). Public education and parents: Eliciting salient beliefs using the theory of planned behaviour as a qualitative research framework. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 6(2), 99–108. https://doi.org/10.1007/s12208-009-0024-y

Goldring, E. B., & Phillips, K. J. R. (2008). Parent preferences and parent choices: The publicprivate decision about school choice. Journal Of Education Policy, 23(3), 209–230. https://doi.org/10.1080/02680930801987844

Goldthorpe, J. H. (1996). Class analysis and the reorientation of class theory: The case of persisting differentials in educational attainment. The British Journal of Sociology, 47(3), 481–505. https://doi.org/10.2307/591365

Greger, D. (2015). Faktory ovlivňující rozhodování rodičů o odkladu školní docházky dítěte. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková, J. (Eds.), Spravedlivý start – vyrovnávání šancí na vstupu do povinného vzdělávání (s. 96–105). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.

Hastings, J., Kane, T., & Staiger, D. (2005). Parental preferences and school competition: Evidence from a public school choice program. NBER Working Paper 11805. Dostupné z http://www.nber.org/papers/w11805

Hatcher, R. (1998). Class differentiation in education: Rational choices? British Journal of Education, 19(1), 5–24.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Chvál, M., Felcmanová, L., & Kaslová, M. (2015). Úroveň zrakového vnímání a předmatematických dovedností u předškoláků. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start – vyrovnávání šancí na vstupu do povinného vzdělávání (s. 71–94). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.

Jennings, J. L. (2010). School choice or schools' choice? Managing in an era of accountability. Sociology of Education, 83(3), 227–247. https://doi.org/10.1177/0038040710375688

Kebza, V., & Šolcová, I. (2005). Koncept osobní pohody (well-being) a jeho psychologické a interdisciplinární souvislosti. In M. Blatný, J. Dosedlová, V. Kebza, & I. Šolcová (Eds.), Psychosociální souvislosti osobní pohody (s. 9–36). Brno: Masarykova univerzita.

Kimelberg, S. M. (2014). Beyond test scores: Middle-class mothers, cultural capital, and the evaluation of urban public schools. Sociological Perspectives, 57(2), 208–228. https://doi.org/10.1177/0731121414523398

Kleitz, B., Weiher, G. R., Tedin, K., & Matland, R. (2000). Choice, charter schools, and household preferences. Social Science Quarterly, 81(3), 846–854.

Kool, D. D., & Bekkers, B. (2016). The perceived value-relevance of open data in the parents’ choice of Dutch primary schools. The International Journal of Public Sector Management, 29(3), 271–287. https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2016-0022

Krippendorff, K. (2014). Content analysis. An introduction to its methodology. Thousand Oaks: Sage.

Ma, X., Shen, J., Krenn, H. Y., Hu, S., & Yuan, J. (2015). A meta-analysis of the relationship between learning outcomes and parental involvement during early childhood education and early elementary education. Educational Psychology Review, 28(4), 771–801. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9351-1

Majerčíková, J. (2015). Sporné aspekty úzkých vzťahov rodiny a školy na začiatku vzdelávaní. Studia paedagogica, 20(1), 29–44.

Matýsková, D. (2005). Spolupráce rodiny a školy z pohledu rodičů a učitelů. Pedagogická orientace, 15(1), 27–36.

MŠMT. (2014). IPORTÁL ulehčí rodičům i žákům výběr školy. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné z http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/registr

MŠMT. (2016). Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage.

Plichtová, J. (1996). Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Československá psychologie, 40(4), 304–314.

Pulišová, K. (2016). Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základní školy a jejich problémové vztahy. Studia paedagogica, 21(3), 167–182. https://doi.org/10.5817/SP2016-3-9

Rabušicová, M. (2004). Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (shrnutí některých výsledků z výzkumného projektu). Pedagogika, 54(4), 326–341.

Raveaud, M., & van Zanten, A. (2007). Choosing the local school: Middle class parents’ values and social and ethnic mix in London and Paris. Journal of Education Policy, 22(1), 107–124. https://doi.org/10.1080/02680930601065817

Reay, D., & Lucey, H. (2000). Children, school choice and social differences. Educational Studies, 26(1), 83–100. https://doi.org/10.1080/03055690097754

Schneider, M., & Buckley, J. (2002). What do parents want from schools? Evidence from the internet. Educational Evaluation and Policy Analysis, 24(2), 133–144. https://doi.org/10.3102/01623737024002133

Schneider, M., Teske, P., Marschall, M., & Roch, C. (1998). School choice and culture wars in the classroom: What different parents seek from education. Social Science Quarterly, 79(3), 489–501.

Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69–88. https://doi.org/10.5817/SP2015-3-5

Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 51(4), 587–606.

Šojdrová, M., Swart, D., & Gabal, I. (2013). Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/1e0fd0dc-0583-4530-85c0-fa7b9f4aa55d

Vojtíšková, K. (2010). Interakce rodiny a školy pohledem matek. Pedagogika, 60(2), 115–126.

Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). Praha: Ministerstvo vnitra České republiky. Dostupné z http://www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb190-04.pdf

https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-136


Copyright (c) 2017 Jaroslava Simonová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.