HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V JÍLOVCÍCH LHOTECKÉHO SOUVRSTVÍ U CHORYNĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)

Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

Studied locality Choryně is situated in the Silesian Unit of the Outer Western Carpathian’s flysch. Hydrothermal veins up to 1.5 cm thick are present in greyish blue Lower Cretaceous claystones belonging to the Lhota Formation. The studied mineralization is mineralogically very simple, being composed only of calcite. Hydrothermal veins are apparently deformed. Homogenization temperatures of primary aqueous fluid inclusions present in calcite vary between 110 and 147 °C. The fluids have generally low salinities (0.5 to 3.1 wt. % NaCl equiv.), positive δ18O values between +3.5 and +7.0 ‰ SMOW and δ13C around –8 ‰ PDB. Chondrite-normalized REE pattern of calcite is different from those of the host claystone (MREE-enriched calcite vs. LREE-enriched claystone) and shows a negative Eu and Ce anomalies. The origin of the mineralization was probably related to the diagenetic processes that took place in the host rocks.

Bibliografická citace

Urubek, T., & Dolníček, Z. (2016). HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V JÍLOVCÍCH LHOTECKÉHO SOUVRSTVÍ U CHORYNĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4786

Klíčová slova

Silesian Unit; hydrothermal mineralization; calcite; fluid inclusions; stable isotopes; REE

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anders, E. – Grevesse, N. (1989): Abundance of the elements: Meteoritic and solar. – Geochim. Cosmochim. Acta, 53, 197–214.
Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 683–684.
Deines, P. – Langmuir, D. – Harmon, R. S. (1974): Stable carbon isotope ratios and the existence of a gas phase in the evolution of carbonate ground waters. – Geochim. Cosmochim. Acta, 38, 1147–1164.
Hladíková, J. (1988): Základy geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. – Skriptum PřF MU, Brno.
Hoefs, J. (1997): Stable isotope geochemistry, 4th ed. – Springer Verlag, Berlin, New York.
Krejčí, O. – Adamová, M. – Bubík, M. – Fojt, B. – Přichystal, A. – Švábenická, L. (1999): Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 59–65. Brno.
McLennan, S. M. (1989): Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. – Rev. Mineral., 21, 169–200.
O‘Neil, J. R. – Clayton, R. A. – Mayeda, T. K. (1969): Oxygen isotope fractionation in divalent metal carbonates. – J. Chem. Phys., 51, 5547–5558.
Polách, M. (2008): Hydrotermální mineralizace ve východní části Moravskoslezských Beskyd (Vnější Západní Karpaty). – MS, diplomová práce. PřF UP Olomouc.
Polách, M. – Dolníček, Z. – Malý, K. (2008): Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 127–135. Brno.
Sheppard, S. M. F. (1986): Characterization and isotopic variations in natural waters. – Rev. Mineral., 16, 165–183.
Urubek, T. (2006): Hydrotermální mineralizace v západní části slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty). – MS, bakalářská práce. PřF UP Olomouc.
Urubek, T. – Dolníček, Z. (2008): Hydrotermální mineralizace v hornině těšínitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57, 21–30. Opava.