PILOTNÍ STUDIUM FLUIDNÍCH INKLUZÍ V SÁDROVCÍCH ZE SEDIMENTŮ MIOCENNÍHO STÁŘÍ U KOBEŘIC

Jan Schreiber, Marek Slobodník

Abstrakt

Fluid inclusions found in gypsum from Kobeřice told us lot of information about forming conditions during crystallization of crystals of gypsum and confirmed a prognosis of migration of fluids into the sedimentary basin. All microthermometric measurements performed on microthermometric stage mounted on microscope have been done on 0.05 mm thin plates. All measured temperatures including eutectic temperature and temperature of melting of last solid phase (ice) led us to very small salinity of fluids closed inside the inclusions. The salinity was calculated between 0.9 and 2.6 wt. % NaCl eq., which is very small compared to nowadays and Miocene seawater (3.5 wt. %). Parent fluids which are responsible for crystalization of gypsum crystals could be interpreted most likely as mixing sea water with a more diluted fluid (meteoric water?).

Bibliografická citace

Schreiber, J., & Slobodník, M. (2016). PILOTNÍ STUDIUM FLUIDNÍCH INKLUZÍ V SÁDROVCÍCH ZE SEDIMENTŮ MIOCENNÍHO STÁŘÍ U KOBEŘIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4775

Klíčová slova

Miocene sediments; gypsum; fluid inclusions

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Borisenko, A. S. (1977): Study of salt composition of fluid inclusions in minerals using cryometric technique. – Geol. Geofi z., 8, 16–27.
Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 683–684.
Davis, D. W. – Lowenstein, T. K. – Spencer, R. J. (1990) Melting behavior of fluid inclusions in laboratory-grow halite crystals in the system NaCl-H2O, NaCl-KCl-H2O, NaCl-MgCl2-H2O and NaCl-CaCl2-H2O. – Geochim. Cosmochim. Acta, 54, 591–601.
Goldstein, R. H. (2001): Fluid inclusions in sedimentary and diagenetic systems. – Lithos, 55, 159–193.
Havíř, J. – Otava, J. – Petrová, P. – Švábenická, L. (2004): Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 18–23.
Hladíková, J. – Hladilová, Š. (2003): A Summary of Published Stable Isotope Studies in the Karpatian of the Western Carpathians Basins. – In: Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (eds.): The Karpatian. A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University Brno, 35–36. Brno.
Mátl, V. (1980): Geneze sádrovce v opavské oblasti. – Sborník GPO, 22, 143–148.
Mátl, V. (1981): Ložiska sádrovce opavské pánve. – Geol. Průzk., 12, 346–350.
Schreiber, J. (2008): Studium charakteru fluidních inkluzí v sádrovcích z miocenních sedimentů. MS, diplomová práce ÚGV PřF MU, Brno.
Spencer, R. J. – Möller, N. – Weare, J. H. (1990): The prediction of mineral solubilities in natural waters: A chemical equilibrium model for the Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4-H2O systems at the temperatures below 25 °C. – Geochim. Cosmochim. Acta, 54, 575–590.