NOVÉ VÝZKUMY V HORNINÁCH TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE: FLUORAPATIT SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY SR A REE

Jindřich Kynický, Cheng Xu, Aleš Bajer, Pavel Samec, Alena Kynická

Abstrakt

Famous intrusive, sub-volcanic and extrusive alkaline rocks of teschenite province in Moravian-Silesian Beskydes are newly study in detail. The set of selected alkaline rocks is characterised by the unussually high volume of apatite (5–10 %). Four types (A1–A4) of the Sr- and REE-enriched fluorapatites were distinguish in these teschenites s.s. Rare unaltered type A1 contains melt inclusions and usually slightly altered type A2 which encloses wide solid inclusions are regarded as magmatic in origin; its remobilization along fractures gave type A3, which is followed by the youngest elongated and capillaceous type A4. On the basis of trace analysis of REE by LA-ICP-MS, chondrite-normalized spectra present different shapes, with a typical enrichement of LREE in magmatic types and metasomatic type A3. Younger type A4 is relatively depleted in all LREE, while its HREE profile is close to both magmatic and metasomatic older types A1–A3. The normalized spectrum of A1 and its melt inclusions have a symmetric shape, without Eu anomaly which is obvious (negative) in younger types A3 and A4.

Bibliografická citace

Kynický, J., Xu, C., Bajer, A., Samec, P., & Kynická, A. (2016). NOVÉ VÝZKUMY V HORNINÁCH TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE: FLUORAPATIT SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY SR A REE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4782

Klíčová slova

Apatite; rare earth elements; teschenite; solid inclusions; Czech Republic

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bonton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteoritic studies. – In: Hohenegger, L. (1861): Die geognostischen Verhältnisse der Nordkarpathen in Schlesien und den angrenzenden Theilen von Mähren und Galizien als Erläuterung zu der geognostischen Karte der Nordkarpathen. – Verl. Justus Perthes, s. 1–50, Gotha.
Kudělásková, M. – Kudělásek, V. – Matýsek, D. (1993): Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti. – In: Sbor. Věd. Prací Vys. šk. Báň. v Ostravě, 39, 63–72. Ostrava.
Pacák, O. (1926): Sopečné horniny na severním úpatí Beskyd moravských. – Česká akademie věd a umění, s. 188–189. Praha.
Šmíd, B. (1962): Přehled geologie a petrografie hornin těšínitové asociace na severním úpatí Beskyd. – Geol. Práce, 63, 53–60. Bratislava.
Trundová, A. (2004): Petrologická charakteristika těšínitů z vybraných lokalit Moravsko-slezských Beskyd. – MS, diplomová práce. Přf MU. Brno.