GRAVIMETRICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ANOMÁLIÍ VDV NA OSTROVSKÉ PLOŠINĚ V MORAVSKÉM KRASU

Pavel Kalenda, Pavol Mravec, František Musil

Abstrakt

The aim of the gravity survey was to verify some of VLF anomalies, which were found in 2006-8 field surveys (Kalenda and Duras 2007, Kalenda and Duras 2008). The anomaly on profile P1 near the Tannenberg querry was recognised as probably free-space cave outside valley axes. The anomaly on profile P2 near the Cigánský závrt sinkhole was recognised probably as s cave completely filled by sediments. The anomaly on profi le P3 in the Úžlabí valley is probably a cave, but it is not definitively verified due to topoeffects and sedimentary layers, which have the same influence to the gravity as supposed cave. The anomaly on profile P4 near the Manželský závrt sinkhole is a free-space cave. Anomalies on profi le P5 are probably two caves or sinkholes, filled by sediments.

Bibliografická citace

Kalenda, P., Mravec, P., & Musil, F. (2016). GRAVIMETRICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ANOMÁLIÍ VDV NA OSTROVSKÉ PLOŠINĚ V MORAVSKÉM KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4796

Klíčová slova

microgravity survey; cave; carst area

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blecha, V. – Kalenda, P. (2004): Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003. ČGS Praha, 128–130.
Blecha, V. – Kalenda, P. – Mravec, P. – Kučera, J. (2005): Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně. Speleofórum 2005, 6–8.
Hypr, D. (1980): Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu. – Sbor. Okr. muzea v Blansku, XII, 1980, Blansko, 65–79.
Kadlec, J. (1995): Geofyzikální měření ve Sloupském a Holštejnském údolí. Rekonstrukce vývoje Sloupského údolí. – Knih. ČSS, 25.
Kadlec, J. (1996): The Holstejn Valley in the Moravian Karst (in Czech). – in Zatloukal, R. (ed): Speleology in the Holstejn area. – Knih. Ces. speleol. Spol., Vol. 28,7–12. Praha.
Kadlec, J. (1997): Reconstruction of the development of semiblind ponor valleys in Moravian Karst based on geophysical surveying, Czech Republic. – Proc. of the 12th Internat. Congress of Speleology, La Chaux-de-Fonds, Switzerland,Vol. 1, 387–390.
Kadlec, J. et al. (2001): Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment): Cave sediments and karst morphology. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 86 (2001), 111–160.
Kalenda, P. – Kučera, J. – Duras, R. – Mravec, P. (2004): Zjišťování hloubek dna a vývoje Hrádského žlebu. Speleofórum 2004, 19–22.
Kalenda, P. – Kučera, J. – Mravec, P. (2005a): Vývoj říční sítě Moravského krasu. Acta Mus. Mor., XC(2005), 171–189.
Kalenda, P. – Kučera, J. – Mravec, P. (2005b): Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně. Acta Mus. Mor., XC (2005), 191–216.
Kalenda, P. – Blecha, V. – Hrutka, M. – Mravec, P. (2006): Bukovinky – gravimetrické měření v Moravském krasu. – Speleofórum 2006, 77–78.
Kalenda, P. – Duras, R. (2007): Bukovinky – měření metodou velmi dlouhých vln. Speleofórum 2007, 80–82.
Kalenda, P. – Duras, R. (2008): Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV – 2008. – Geol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, 90–93.
Štogr, J. – Kučera, J. (1997): Piková dáma a Spirálka. Monografie jeskyně. Plánivská speleologická skupina.
Zámek, E. – Zatloukal, R. (1993): 26 let práce v Holštejnské jeskyni. – Speleo, 11, 22–25.
Zatloukal, R. ed. (1996): Speleologie na Holštejnsku. Výzkumy v letech 1966–1996. – Knih. Čes. speleol. Spol., Sv. 28, Brno.