ALUVIÁLNÍ KUŽEL V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE

Karel Šilhán, Tomáš Pánek

Abstrakt

Frontal exposure of alluvial fan in the valley of the Černá Ostravice River was studied. 6 samples of alluvial fan material were taken. Sedimentological analysis verified fluvial and debris flows material. Radiocarbon dating was used to establish age of organic material, which was partially eroded by fluvial and debris flows processes. Maximum age of debris flows building fan corresponds with phase of high post-atlantic landslides activity in Poland.

Bibliografická citace

Šilhán, K., & Pánek, T. (2016). ALUVIÁLNÍ KUŽEL V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4776

Klíčová slova

Moravskoslezské Beskydy Mts.; alluvial fan; debris flow; radiocarbon dating

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexandrowicz, S. W. (1996): Holoceńskie fazy intensyfikacji procesów osuwiskowych w Karpatach (Stages of increased mass movements in the Carpathians during the Holocene). – Kwartalnik AGH, Geologia, 22, 223–262.
Ballantyne, C. K. (1982): Aggregate clast form characteristics of deposits near the margins of four glaciers in the Jotunheimen Massif, Norway. – Norsk Geografisk Tidsskrift , 36, 103–113.
Benn, D. I. – Ballantyne, C., K. (1994): Reconstructing the transport history of glacigenic sediments: a new approach based on the co-variance of clast form indices. –Sedimentary Geology, 91, 215–227.
Krumbein, W. C. (1941): Measurement and geological significance of shape and roundness of sedimentary particles. – Journal of Sedimentary Petrology, 11, 64–72.
Margielewski, W. – Urban, J. (2003): Crevice-type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. – Geomorphology, 54, 325–338.
Menčík, E. – Tyráček, J. (1985): Geologická mapa Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny 1 : 100 000. – ÚÚG, Praha.
Pánek, T. – Šilhán, K. – Hradecký, J. (2007): Náplavový kužel v údolí Černé Ostravice. – In: Hradecký, J., Pánek, T. (Eds): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 70–71, Ostravská univerzita. Ostrava.
Powers, M. (1953): A new roundness scale for sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology, 23, 117–119.
Starkel, L. (1995): The Pattern of the Holocene climatic variations in Central Europe based on various geological records. – Quaestiones Geographicae, Special Issue, 4, 259–264.
Starkel, L. (2002): Change in the frequency of extreme events as the indicator of climate change in the Holocene (in fluvial systems). – Quaternary International, 91, 25–32.
Starkel, L. – Soja, R. – Michczyńska, D. J. (2006): Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. – Catena, 66, 24–33.
Šilhán, K. – Pánek, T. (2008): Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, 15, 94–96, Brno.