HLUBOKOVODNÍ A MĚLKOVODNÍ VÝVOJ SPODNÍHO BADENU NA STŘEDNÍ MORAVĚ

Jitka Kopecká

Abstrakt

In Moravia, the Lower Badenian Carpathian Foredeep represents a final evolutionary stage of the peripheral foreland basin in the NW of the Central Paratethys. In this area, material from HV 5 Rybníček borehole (Vyškov area) and Olomouc outcrop localities were studied. For the analysed samples, planktonic/benthic ratio (p/b ratio), Jaccard index of equitability, Shannon – Wiever index of diversity, benthic foraminiferal oxygen index (BFOI) and absolute paleobathymetry were calculated. Paleoecological interpretations point out different bathymetric conditions but similar conditions of oxygen level and stress factor influence in studied localities. Different paleobathymetry could be evidence of tectonic predisposal height – different paleorelief during the Lower Badenian period which enabled shallow water along with deep water sedimentation in this area.

Bibliografická citace

Kopecká, J. (2016). HLUBOKOVODNÍ A MĚLKOVODNÍ VÝVOJ SPODNÍHO BADENU NA STŘEDNÍ MORAVĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4769

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian; foraminiferal fauna; paleoecology; paleogeography

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Báldi, K. (2006): Paleoceanography and climate of the Badenian (Middle Miocene, 16.4–13.0 Ma) in the Central Paratethys based on foraminifera and stable isotope (δ18O and δ13C) evidence. – Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch), 95, 119–142.
Brzobohatý, R. (1987): Poznámky k paleogeografii miocenních pánví Centrální Paratethydy z pohledu otolitových faun. – Miscellanea Micropalaeontologica II/2, Knihovnička zemního plynu a naft y, 6b, 101–111.
Brzobohatý, R.: (1997): Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun. – In: Hladilová, Š. (ed.): Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí, sborník příspěvků, 37–45, Masarykova univerzita v Brně, Brno.
Coric, S. – Harzhauser, M. – Hohenegger, J. – Mandic, O. – Pervesler, P. – Roetzel, R. – Rögl, F. – Scholger, R. – Spezzaferri, S. – Stingl, K. – Švábenická, L. – Zorn, I. – Zuschin, M. (2004): Stratigraphy and correlation of the Grund formation in the Molasse basin, Northern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian). – Geologica Carpathica, 55, 2, 207–215.
Doláková, N. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Nehyba, S. (2008): The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica 59, 2, 133–146.
Murray, J. W. (1991): Ecology and Palaeoecology of Benthic Foraminifera. 1–397, Longman Scientifi c & Technical.
Kaiho, K. (1994): Benthic foraminiferal dissolved-oxygen index and dissolved-oxygen levels in the modern ocean. – Geology, 22, 719–722.
Kupková, A. (1995): Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek. – Čas. Slez. Muz. (Opava), 44, 1, 1–12.
Panoš, V. (1962): Nové nálezy neogenních sedimentů na Drahanské a Zábřežské vrchovině. – Čas. Mineral. Geol., VII, 3, 288–295.
Panoš, V. – Novák, Z. – Pek, I. – Zapletal, J. (1998): Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997, 69–70.
Pospíšil, Z. (1975): Geologické poměry vývěrů sirovodíkových vod ve Slatinicích u Olomouce. – MS, Rigoros. Práce, PřF UJEP Brno.
Růžička, M. (1989): Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy. – Sbor. Geol. Věd, Anthropozoikum, 19, 129–151.
Vašíček, M. (1953): Podmínky vzniku teglu, šlíru a flyše a problém jejich stratigrafie. – Sbor. Ústř. Úst. Geol., XX, odd. geol., 69–85.
Van der Zwaan, G. J. – Jorissen, F. J. – De Stiger, H. C. (1990): The depth dependency of planktonic/benthonic foraminiferal ratios: constraints and applications. – Marine Geology, 95, 1–16.
Van Hinsbergen, D. J. J. – Kouwenhoven, T. J. – Van der Zwaan, G. J. (2005): Paleobathymetry in the backstripping procedure: Correction for oxyoxygenation effects on depth estimates. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 221, 245–265.
Zapletal, J. – Hladilová, Š. – Doláková, N. (2001): Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brno. Vol. 30. Geology, 75–82.
Zapletal, J. (2004): Příspěvek k paleogeografii vývoje sedimentace spodního badenu na střední Moravě. – Scr. Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk., Geology, vol.31–32, 87–98.