IZOTOPY UHLÍKU V ORGANICKÉ HMOTĚ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ SLEZSKÉ JEDNOTKY

Petr Skupien, Alexandra Smaržová

Abstrakt

Organic carbon content and stable organic carbon isotopes were studied in the complete section across the change anoxic to oxic sedimentation in the Bystrý potok stream by Trojanovice (in the vicinity of Frenštát p. R., Czech Republic). Pelitic deposits of the higher Lower Cretaceous and the lower Upper Cretaceous of basinal sedimentation in the Godula development of the Silesian Unit of the Western Carpathians outcrop here. TOC values in the black shales of the Late Albian and Eatly Cenomanian Lhoty Formation is higher (3.59 %). Th e δ13C isotopic values of claystones show positive excursion in the lower part of the Mazák Formation (Upper Cenomanian, ?OAE2) and lower part of the Godula Formation (Upper Santonian).

Bibliografická citace

Skupien, P., & Smaržová, A. (2016). IZOTOPY UHLÍKU V ORGANICKÉ HMOTĚ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ SLEZSKÉ JEDNOTKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4784

Klíčová slova

Silesian Unit; organic Carbon; stable isotopes; Cretaceous

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arthur, M. A. – Dean, W. E. – Pratt, L. M. (1988): Geochemical and climatic effects of increased marine organic carbon burial at the Cenomanian/Turonian boundary. – Nature, 335, 714–717. London.
Bubík, M. – Skupien, P. – Švábenická, L. (2008): Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 2007, 46–52. Brno.
Hasegawa, T. (2003): Cretaceous terrestrial paleoenvironments of northeastern Asia suggested from carbon isotope stratigraphy: Increased atmospheric pCO2-induced climate. – Journal of Asian Earth Sciences, 21, 849–859. Taipei.
Hasegawa, T. – Pratt, L. M. – Maeda, H. – Shigeta, Y. – Okamoto, T. – Kase, T. – Uemura, K. (2003): Upper Cretaceous stable carbon isotope stratigraphy of terrestrial organic matter from Sakhalin, Russian Far East: a proxy for the isotopic composition of paleoatmospheric CO2. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1, 97–115. Amsterdam.
Jarvis, I. – Gale, A. S. – Jenkyns, H. C. – Pearce, M. A. (2006): Secular variation in Late Cretaceous carbon isotopes. – Geological Magazine, 143, 561–608. London.
Kump, L. R. – Arthur, M. A. (1999): Interpreting carbon-isotope excursions: carbonate and organic matter. – Chemical Geology, 161, 181–198. Amsterdam.
Pratt, L. M. (1985): Isotopic studies of organic matter and carbonate in rocks of the Greenhorn marine cycle. – In: Pratt, L. M. – Kauffman, E. G. – Zelt, F. B. (eds): Fine-Grained Deposits and Biofacies of the Cretaceous Western Interior Seaway: Evidence of Cyclic Sedimentary Process, Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Field Trip Guidebook, SEPM, 38–48. Tulsa.
Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Litostratigrafické a biostratigrafické poznatky z profilu Bystrý potok u Frenštátu p. R. (svrchní křída, slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). – Sborník vědeckých prací Vysoké Školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická, 49, monografi e 8, 65–93. Ostrava.
Skupien, P. – Bubík, M. – Švábenická, L. – Mikuláš, R. – Vašíček, Z. – Matýsek, D. (v tisku): Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic. – SEPM Special Publication.
Strasser, A. – Caron, M. – Gjermeni, M. (2001): The Aptian, Albian and Cenomanian of Rotel Sattel, Romandes Prealps, Switzerland: a high resolution record of oceanographic change. – Cretaceous Research, 22, 173–199. Amsterdam.