NÁLEZ NEOBVYKLÉ MLADŠÍ SIDERITOVÉ VÝPLNĚ RUDNÍ ŽÍLY V HRABŮVCE (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU)

Zdeněk Dolníček

Abstrakt

A fine-grained siderite rock was found to form a younger stage of subvertical NNW-SSE trending polymetallic post-Variscan Zn-Pb vein hosted by the Lower Carboniferous greywackes in the Hrabůvka quarry. The rock is formed mainly by sparitic Fe-rich carbonate (siderite to Mg-siderite) containing small admixture (~15 wt. %) of detritic component composed of clay, and fragments of older hydrothermal minerals and host greywacke. Except of siderite, the authigenic phases are represented also by minor framboidal pyrite and sphalerite. Bulk chemical composition is characterized by high both FeO (40.6 wt. %) and CO2 (32.6 wt. %) contents. Rare earth element abundances and stable isotope data are similar to those of local Tertiary sediments and different from those characterizing the post-Variscan vein dolomite. It is concluded that the studied siderite probably originated during sideritization of carbonate-rich Tertiary sediment, which sink into the reactivated fault that has been already earlier (during the post-Variscan period) cemented by Zn-Pb mineralization.

Bibliografická citace

Dolníček, Z. (2016). NÁLEZ NEOBVYKLÉ MLADŠÍ SIDERITOVÉ VÝPLNĚ RUDNÍ ŽÍLY V HRABŮVCE (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4787

Klíčová slova

Moravo-Silesian Culm; Nízký Jeseník; ore vein; siderite; REE; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anders, E. – Grevesse, N. (1989): Abundance of the elements: Meteoritic and solar. – Geochim. Cosmochim. Acta, 53, 197–214.
Dolníček, Z. – Slobodník, M. (2002): Kalcit-markazitová mineralizace s uzavřeninami uhlovodíků v kulmských drobách u Hrabůvky, Nízký Jeseník. – Sborník abstraktů z konference Slovensko-česko-poľské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni (27–29. 8. 2002, Herľany), 13. Herľany.
Dolníček, Z. – Zimák, J. – Slobodník, M. (2002): Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 9, 48–50. Brno.
Losert, J. (1957): Ložiska a výskyty olověno-zinkových rud v severomoravském kulmu. – Rozpr. ČAVU, 67, 4, 1–61. Praha.
Slobodník, M. – Dolníček, Z. (2001): Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 8, 52–54. Brno.
Trdlička, Z. - Hoff man, V. (1975): Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). – Freiberger Forschungsheft e, 6, 29–81. Leipzig.
Zimák, J. – Losos, Z. – Novotný, P. – Dobeš, P. – Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravian-Silesian Culm. – J. Czech Geol. Soc., 47, 3–4, 111–122. Praha.