Daň z příjmů fyzických osob

Ivana Pařízková

Abstrakt

Daně z příjmů jsou daně, které se staly součás­tí daňové soustavy s účinností od 1.1.1993 s tím, že z hlediska subjektu tyto daně členíme na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Cha­rakterizovat tyto daně lze jako daně přímé, a to důchodového typu. Ve svém článku se budu zabývat základními instituty daně z příjmů fyzických osob, protože je tato daň bezpochyby nejznámější daní daňového sys­tému, což je způsobeno faktem, že zatímco s ostatními typy přímých daní se daňový poplatník setkává nahodile, s daní z příjmů až na určité specifické skupiny obyvatel se setkává každý.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z příjmů fyzických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 234-241. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8854

Plný Text: