Úloha a budoucnost Mezinárodního soudního dvora

Gilbert Guillaume

Abstrakt

Přednáška proslovená v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě dne 3. května 2000 u příležitosti udělení Velké zlaté medaile.

Bibliografická citace

GUILLAUME, Gilbert. Úloha a budoucnost Mezinárodního soudního dvora. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 135-138. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8746

Plný Text: