Právo koruny české

Petr Mrkývka

Abstrakt

Pojem "měna" souvisí s penězi a směnou. Peníze je třeba chápat jako společností všeobecně akceptovaný prostředek vyjadřující hodnotu (cenu) statků, prostředek jejich směny a placení.
Právní regulace mě­ny je poměrně rozsáhlá a zaslouží si významnější legis­lativní podporu, která též zohlední naše ambice spo­jené s procesem přijímání do Evropské unie.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Právo koruny české. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 190-203. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8849

Plný Text: