Právo na súkromie podľa Ústavy Slovenskej republiky

Ján Drgonec

Abstrakt

Spoločenské záujmy, ktorým sa priznáva ochrana podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, ako aj podľa čl. 17 ods. 1 Medzi­národného paktu o občianskych a politických právach, sa podľa Ústavy Slovenskej republiky chránia v ustanoveniach čl. 16 ods. 1, čl. 19, čl. 21 ods. 1 a čL 22 ods. 1.

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Právo na súkromie podľa Ústavy Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 203-212. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8850

Plný Text: