Vydání základní Kelsenovy práce ve spisech Právnické fakulty MU v Brně

Miloš Večeřa

Abstrakt

Po dlouhých téměř sedmdesáti letech vychází v češtině jako 240 svazek spisů Právnické fakulty MU v Brně další základní práce Hanse Kelsena Všeobecná teorie norem (Brno, MU 2000, 470 s.).

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Vydání základní Kelsenovy práce ve spisech Právnické fakulty MU v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 265-267. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8865

Plný Text: